رزومه مدیرعامل
  1. در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران درآمده و تا پایان سال 1372 با عضویت رسمی در سپاه با عناوین جانشین حفاظت اطلاعات استان قزوین ، مسئول حافظت تیپ 82 صاحب الامر ، جانشین حفاظت غرب تهران انجام وظیفه نموده که در همین دوران به دلیل قطع عضو پا با درجه سرهنگ تمامی به افتخار بازنشستگی ایثارگران در سال 1373 درآمد .
  2. از سال 1373 تا سال 1380 با عنوان معاون برنامه ریزی سازمان اتوبوسرانی و عضو هیات مدیره سازمانهای تاکسیرانی الوند ، اقبالیه انجام وظیفه نمود .
  3. از سال 1380 تا سال 1389 با عنوان معاون برنامه ریزی سازمان تاکسیرانی و سپس مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشغول به خدمت بوده که در طول این مدت در یک مقطع عضو هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای کشور ، عضو کمیته برنامه ریزی اتحادیه تاکسیرانیها و همچنین عضو هیات مدیره سازمانهای تاکسیرانی الوند ، قزوین و اقبالیه گردید .
  4. از سال 1389 تا کنون با عنوان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی قزوین و عضو هیات مدیره های سازمان تاکسیرانی قزوین ، اقبالیه انجام وظیفه می نماید .
  5. در دوران تصدی سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی  از دولتهای آقایان هاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد لوح تقدیر دریافت نمود .

خاطر نشان می گردد در طول مدت فعالیت در ناوگان تاکسیرانی قزوین با عنوان مشاور در ستاد حمل و نقل سوخت کشور بخش تاکسیرانی انجام وظیفه نمود .