بازسازی

  1-نمونه اتوبوس پیش از بازسازی     2-اوراق کردن و زنگ زدایی از بدنه       ...

واحد ها

معاون حمل و نقل: آقای مجید اسلامی حراست : آقای مرتضی رشوند معاون اداری و مالی : آقای مجید قاسمی معاون برنامه ریزی و توسعه : آقای ناصرشهسواری معاون فنی و پشتیبانی:...

رزومه مدیرعامل

رزومه مدیرعامل از سال 1373 تا سال 1380 با عنوان معاون برنامه ریزی سازمان اتوبوسرانی و عضو هیات مدیره سازمانهای تاکسیرانی الوند ، اقبالیه انجام وظیفه نمود . از سال 1380...