سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

به مناسبت بازگشایی مدارس

گردش دانش آموزان با اتوبوس گردشگری در سطح شهر

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و ایام محرم سازمان اتوبوسرانی اقدام به گردش تعدادی از دانش آموزان عزیز با اتوبوس دو طبقه در سطح شهر نمود

تصاویر مرتبط