پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

فراخوان عمومی جذب ایده های نوین در مورد پرداخت های الکترونیکی

بررسی راهکارهای بکار گیری شیوه های نوین پرداخت هزینه سفر و مدیریت بر خطوط اتوبوسرانی قزوین

سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دارد با برگزاری فراخوان عمومی نسبت به جذب ایده های نوین در زمینه راه حل پرداخت الکترونیک هزینه سفر داخل شهری و مدیریت بر خط (آنلاین) ناوگان (در یک سامانه ادغام شده) اقدام نماید.

از کلیه شرکتهای واجد شرایط فعال در حوزه پرداخت خرد (AFC) و مدیریت برخط  ناوگان (AVL) دعوت به عمل می آید تا پیشنهادات خود را تا روز دوشنبه مورخ 28/06/1401 به آدرس ایمیل Busqazvin@gmail.com  با موضوع ( پیشنهاد راه حل سامانه AVL-AFC ) به همراه مشخصات فنی مربوطه ارسال نمایند.

تلفن تماس: 02833795537 داخلی 137

تصاویر مرتبط