چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

بازدید نمایندگان سازمان واحد اتوبوسرانی شهرهای کشور از اتوبوسرانی قزوین

با عنایت به عملیاتی شدن طرح بازسازی ناوگان اتوبوسرانی سراسر کشور و انتخاب شهرداری قزوین بعنوان معین این موضوع تعداد 177 دستگاه اتوبوس فرسوده از 44 شهر کشور ، که نیازمند بازسازی بودند، باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و پیش بینی های لازم ، طبق برنامه تدوین شده از سوی وزارت کشور، مدیران و معاونین و کارشناسان فنی 44 شهر ، از توقفگاه امام علی (علیه السلام) سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین بازدید بعمل خواهند آورد.

ایرانخواه گفت : مسئولین سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری تبریز و یاسوج در بازدید از توقفگاه امام علی(علیه السلام)  با مراحل بازسازی اتوبوس های فرسوده و چگونگی انجام آن آشنا شدند. و در ادامه طی هم اندیشی با کارشناسان  فنی سازمان اتوبوسرانی قزوین قرارداد خرید دستگاه اتوبوس  وبازسازی و نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی تبریز منعقد گردید.

وی گفت ؛ برای بازدید از فرایند بازسازی ؛ از بین شهرهای مذکور ، تاکنون چندین شهر از جمله شهرهای تبریز ، همدان ، آمل ، دورود ، یاسوج  و کاشان  به سازمان اتوبوسرانی مراجعه نموده اند  و علاوه بر مجموعه بازسازی ، جهت دریافت قطعه و خدمات در شهر محل خود درخواست داشته اند که حسب کارشناسی و بررسی های انجام شده این مهم نیز محقق گردیده است .

ایرانخواه درپایان گفت : در خلال این بازدید ها شرکت اتوبوسرانی شهرداری تبریز نسبت به خرید 40 دستگاه از اتوبوس های متوقفی سازمان ( که مازاد بر نیاز سازمان است ) ابراز تمایل نموده ، که مقرر شد طی فرایند قانونی مصوب وزارت کشور ، از مجرای اتحادیه اتوبوسرانی ها نسبت به انتقال مالکیت به شرکت مذکور اقدام گردد .پایان

تصاویر مرتبط