سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

محمد حسن ایرانخواه : مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گفت ،

بازدید مدیران سازمان حمل و نقل شهرداری مبارکه

با عنایت به عملیاتی شدن طرح بازسازی ناوگان اتوبوسرانی سراسر کشور و انتخاب شهرداری قزوین بعنوان شهر معین ، و باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و پیش بینی های لازم ، طبق برنامه تدوین شده از سوی وزارت کشور، مدیران و معاونین و کارشناسان فنی 44 شهر ، از توقفگاه امام علی (علیه السلام) سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین بازدید بعمل خواهند آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی ؛ محمد حسن ایرانخواه گفت :

 مدیران سازمان حمل و نقل شهرداری مبارکه در مورخ 27 خرداد ماه از توقفگاه امام علی (علیه السلام) بازدید بعمل آوردند. و با فرآیند بازسازی اتوبوس های فرسوده و چگونگی انجام آن آشنا شده وبا کارشناسان فنی سازمان اتوبوسرانی قزوین به تبادل نظر پرداختند.

طبق برنامه تدوین شده از سوی وزارت کشور، مقرر شد که تعداد 4 دستگاه اتوبوس ، توسط این سازمان بازسازی صورت گیرد.

تصاویر مرتبط