پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

تعطیلی مجدد ناوگان اتوبوسرانی در پیک دوم شیوع ویروس کرونا

به استناد مصوبه ستاد کرونای استان قزوین و باتوجه به ورود به پیک دوم شیوع ویروس کرونا و قرارگرفتن استان در مرز هشدار، ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین از مورخه 9/5/99 به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود. و بازگشائی مجدد ناوگان منوط به تصمیم ستاد کرونای استان خواهد بود .

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی ، محمد حسن ایرانخواه گفت ؛ تعطیلی ناوگان از 25 اسفندماه سال 98 الی99/3/25 ودرادامه آن فعالیت سازمان  با 30درصد ظرفیت تامورخ 99/5/8هزینه های مالی فراوانی رابه سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تحمیل کرده است. و نارضایتی فراوانی رابرای پیمانکاران و رانندگان و مجموعه ناوگان اتوبوسرانی ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت : تعطیلی اخیر ناوگان  و ادامه فعالیت آن به تصمیم ستاد کرونای استان است . و نیز خسارات فراوانی را به مجموعه تحمیل خواهد شد.

تصاویر مرتبط