چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

محمد حسن ایرانخواه

بازدید مدیرسازمان حمل ونقل ومسافرشهرداری قم و هیات همراه از اتوبوسرانی قزوین

محمد حسن ایرانخواه گفت: با عنایت به عملیاتی شدن طرح بازسازی ناوگان اتوبوسرانی سراسر کشور و انتخاب شهرداری قزوین بعنوان شهر معین و باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و پیش بینی های لازم ، طبق برنامه تدوین شده از سوی وزارت کشور، مدیران و معاونین و کارشناسان فنی 44 شهر، ازتوقفگاه امام علی (علیه السلام) سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین بازدید خواهند کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی ؛ محمد حسن ایرانخواه گفت :

مدیران سازمان حمل و نقل و مسافر شهرداری قم ازتوقفگاه امام علی (علیه السلام) بازدید کردند. و با فرآیند بازسازی اتوبوس های فرسوده وچگونگی انجام آن آشنا شده و با کارشناسان فنی سازمان اتوبوسرانی قزوین به تبادل نظر پرداختند.

طبق برنامه تدوین شده از سوی وزارت کشور، مقرر شد که تعداد 4 دستگاه اتوبوس، توسط این سازمان بازسازی شود.

تصاویر مرتبط