پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

به گزارش روابط عمومی

اجرای برنامه متنوع فرهنگی وحماسی ایام بصیرت

برنامه های دهه بصیرت و ایام سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سازمان اتوبوسرانی در تمامی مراسمات حماسی و فرهنگی همگام با مردم غیور انقلابی شهر قزوین با در اختیار گذاشتن یک دستگاه اتوبوس حسینیه سیار باهمکاری گروه فرهنگی وهنری انقلاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، بمناسبت ایام بصیرت ،سالگرد شهادت سرداردل ها سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش ، ابومهدی المهندس ومحسن فخری‌زاده ، با اعزام یکدستگاه اتوبوس گردشگری با همکاری و اجرای برنامه های متنوع  گروه  فرهنگی وهنری انقلاب ( خانه شهروندی شهرداری ) با تمام توان وامکانات درتمامی نقاط شهرقزوین اکران شد.

تصاویر مرتبط