چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی

همه پرسنل و رانندگان سازمان اتوبوسرانی تحت پوشش بیمه نامه حوادث و کرونا قرار گرفتند.

این روزها نه تنها ایران ، بلکه کل جهان؛ دچار بحران ناشی از ویروس کروناست. که علاوه بر تهدید سلامت انسان ها، دنیای اقتصادی را وارد مرحله جدیدی کرده که نه می توان با قرنطینه خانگی ادامه حیات داد و نه می توان بدون دغدغه و نگرانی از ابتلا به این ویروس به دنیای کار بازگشت .

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین ، به استناد ماده  10قانون مدنی وصورتجلسه  کمیسیون معاملات متوسط  ، فی مابین سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین و حومه و نمایندگی بیمه سامان ، درجهت رفاه و سلامت تمامی پرسنل و رانندگان ( خصوصی و دولتی ) به تعداد 550نفر، نسبت به صدور بیمه نامه حوادث و کرونا اقدام شد.

تصاویر مرتبط