پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی

اجرای مرحله چهارم غربالگری کرونا رانندگان و پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

درراستای سلامت پرسنل های سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین ، یکی از سازمان های بزرگ و مهم شهرداری بشمار می آید و طبق تفاهم نامه منعقد شده ، توسط کادر درمانی از مرکز بهداشت شهید بلندیان اقداماتی درخصوص غربالگری ، شناسایی، نمونه گیری تست سریع تشخیص کرونا و ثبت وضعیت سلامت این افراد صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، در مرحله چهارم پیشگیری و شیوع ویروس کرونا، با اعزام یک تیم درمانی از مرکز بهداشت شهید بلندیان به این سازمان؛ شامل پزشک، مراقب سلامت و نمونه گیر تست کرونا سلامت، اقداماتی در جهت حفظ سلامت رانندگان حمل و نقل عمومی و اداری، بارعایت پورتکل های بهداشتی صورت گرفت.

وی درپایان تاکید کرد: هدف اصلی این طرح در گام چهارم، پایش سلامت کارکنان و رهگیری بیماران مشکوک دربرابر ویروس کرونا و اهداف اختصاصی آن نیز شامل: کاهش میزان شیوع بیماری با قطع زنجیره ای ، مرگ و میرمبتلایان به کووید19 در ناوگان حمل و نقل عمومی است..