نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

 

 

سازمان اتوبوسرانی قزوین و حومه در 31 شهریور 1371 بر اساس ماده 84 قانون شهرداریها تشکیل که از نظر اداری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. و به منظور حسن اداره امور و مراقبت و بهره برداری صحیح از وسایل حمل و نقل و توسعه و تکمیل تاسیسات مربوطه این سازمان ابتدا با 28 دستگاه اتوبوس و با 23 دستگاه مینی بوس شروع به فعالیت و ارائه خدمات   حمل و نقل عمومی مسافر به شهروندان عزیز نموده و در پایان سال 1372 باداشتن  310 نفر پرسنل و 71 دستگاه اتوبوس به فعالیت خود ادمه داد. این سازمان در راستای سیاست کلان کاهش تصدی گری دولت و افزایش کارائی و بهره وری و بهبود جابجایی مسافران درون شهری در جهت واگذاری اتوبوس و خطوط اتوبوسرانی به بخش غیر دولتی و همگام با سایر اتوبوسرانی های شهری کشور اقدام به واگذاری برخی از خطوط خویش به بخش خصوصی نموده و در حال حاضر42 نفر پرسنل با 263 دستگاه اتوبوس درون شهری اداره می شود.