نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

 

شهروند کارت

به روش هاي زير مي توانيد کارت خود را شارژ نماييد

1-      مراکز ويژه خدمات ، فروش و شارژ شهروند کارت در داخل پايانه ها

2-      باجه هاي مخصوص فروش و شارژ شهروند کارت در سطح شهر

3-      عاملين فروش و شارژ

نکته:

از تا و خم کردن  کارت اجتناب کنيد.

از قرار دادن کارت در مجاورت اشيا الکترونيکي و مغناطيسي مانند تلفن همراه ، آهن ربا ، تلويزيون و غيره جدا خودداري نماييد.

در صورت بروز مشکل در هنگام شارژ کارت، از مراکز ويژه فروش و شارژ مستقر در پايانه ها راهنمايي بخواهيد.

نکات کلي

مبلغ وديعه اين کارت 25000 ريال مي باشد و براي استفاده از خدمات آن بايد به ميزان دلخواه شما شارژ گردد.

شما مي توانيد در قبال ارائه کارت به صورت سالم ، مبلغ وديعه را از مرکز شارژ و فروش دريافت نماييد .

به منظور ارائه خدمات بهتر،بازرسين ما در داخل اتوبوس کارت را کنترل مي کنند.

لطفا در نگهداري از شهروند کارت خود کوشا باشيد.

مسئوليت مفقود شدن کارت بر عهده صاحب آن مي باشد.

تاريخ انقضاي اين کارت 2سال از اولين استفاده بوده و با مراجعه مراکز فروش و شارژ قابل تمديد مي باشد.

راهنماي استفاده از شهروند کارت در ناوگان اتوبوسراني

در هر اتوبوس دو دستگاه ويژه براي کسر کرايه سفر از شهروند کارت نصب گرديده است،پس از نزديک نمودن کارت به دستگاه ، ميزان کرايه کسر شده و موجودي باقيمانده در کارت بر روي دستگاه نمايش داده مي شود.

روشن شدن چراغ سبز به معني موفق بودن عمليات است.

روشن شدن چراغ قرمز به حالت ضربدر به معني خراب بودن کارت و يا نداشتن اعتبار کارت است.